فراموشی مشخصات خود؟

جراحی لیفت بازو

اگر پوست بازوهای شما شُل و افتاده به نظر می‌رسد یا از زیر بازوهای شما آویزان شده و پوست و چربی اضافه پیدا کرده است، عمل جراحی لیفت بازو می‌تواند راهکار خوبی برای رفع مشکل شما باشد. هر چقدر سن ما بیشتر می‌شود پوست بدن ما نیز انعطاف‌پذیری و شادابی خود را از دست می‌دهد. هر چند با ورزش کردن می‌توان عضلات زیر پوست را تقویت کرد، اما این کار نمی‌تواند مانع از تشکیل پوست اضافه بر روی بازوها شود. در واقع پوست اضافه به خاطر از دست رفتن انعطاف‌پذیری و تحلیل رفتن بافت‌های نرم زیرین پوست و یا تجمع چربی‌های انباشته در عمق پوست به وجود می‌آید. عمل جراحی لیفت بازو، شکل بازوهای شما از بالا تا آرنج را اصلاح می‌کند.

بالا