فراموشی مشخصات خود؟

جراحی ترمیم سوختگی

پس از سوختگی، علاوه بر شکل‌گیری بافت‌های اسکاری زیاد که باعث تغییر ظاهر پوست می‌شوند، عملکردها هم تحت تأثیر قرار می‌گیرند. اغلب، این مشکلات با کمک عمل‌های ترمیمی که پس از انجام عمل‌های جراحی اولیه و اصلی انجام می‌شوند، اصلاح شده و بهبود می‌یابند. پس از التیام زخم‌های ناشی از سوختگی، عمل‌های جراحی ترمیمی برای بهبود عملکرد و ظاهر و زیبایی اسکارهای ناشی از سوختگی انجام می‌شود.

بالا