فراموشی مشخصات خود؟

جراحی بزرگی سینه مردان (ژنیکوماستی)

ژنیکوماستی نام عارضه ای است که طی آن سینه ی مردان بیش از حد رشد کرده و بزرگ می شود. ژنیکوماستی در مردان ممکن است در هر سنی به وجود آید. علت ایجاد این عارضه می تواند تغییرات هورمونی، وراثت، اضافه وزن و چاقی و یا استفاده از بعضی دارو های خاص باشد. ژنیکوماستی(بزرگی سینه در مردان) می تواند مشکلات احساسی ایجاد کرده و اعتماد به نفس فرد را کاهش دهد. برخی از آقایان حتی از انجام برخی فعالیت های فیزیکی و یا صمیمی شدن با افراد، صرفا برای مخفی کردن عارضه ی خود، می پرهیزند. جراحی ژنیکوماستی اندازه ی سینه را کاهش داده و ظاهر سینه را بهبود می بخشد. در موارد حاد ژنیکوماستی(بزرگی سینه در مردان)، وزن زیاد بافت پستان ممکن است باعث افتادن آن ها و کشیده شدن پوست هاله ی نوک سینه شود (پوست تیره ی اطراف نوک سینه). در این موارد می توان به کمک جراحی اندازه ی هاله را تغییر داده و پوست اضافی را برداشت. جراحی پلاستیک به منظور اصلاح ژنیکوماستی در واقع ماموپلاستی کاهنده نام دارد.

بالا